Welkom bij M. v. Gooswilligen Groenvoorzieningen B.V.

M. v. Gooswilligen Groenvoorzieningen is gevestigd in Den Hoorn. Ons bedrijf voert verschillende onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van gemeentes, begraafplaatsen en bedrijven.

De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn zeer uiteenlopend. Naast het brede pakket van werkzaamheden die wij uitvoeren in het openbare groen, heeft ons bedrijf zich in de loop der jaren gespecialiseerd op het totaal beheer van begraafplaatsen.

groen-keur
vca
goos

Hieronder vind u een overzicht van werkzaamheden die wij naar uw wens uitvoeren in bedrijfstuinen, plantsoenen en begraafplaatsen:

 • Thermische onkruidbestrijding op verharding.
 • Herinrichting en renovaties van begraafplaatsen, bedrijfstuinen en wijken.
 • Algenbestrijding en onderhoud van grafmonumenten.
 • Het klein en grootschalig rooien van bomen.
 • Het zetten van beschoeiingen.
 • Aanleggen en herstellen van verharde- en halfverharde paden.
 • Maaien van gazons, percelen, bermen en slootkanten. Tevens extensief maaien.
 • Alle onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien, schoffelen, wieden en graskanten snijden.

Wij hebben de kennis, ervaring en het materiaal in huis om grote opdrachten aan te nemen, met als doel een goed eindresultaat zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen wij onderstaande machines inzetten:

 • Machines ten behoeve van grondverzet
 • Hoogwerkers
 • Grondverzetmachines
 • Knijper/vrachtauto’s
 • Veegzuigwagens

Wij leveren diverse soorten grond, zand, bemestingsproducten, uiteenlopende benodigdheden voor het planten van bomen, gewassen- en kleischelpen, industrieplaten en andere bestratingsmaterialen. Daarnaast leveren we een uitgebreide selectie aan bomen, heesters, gras- en bloemenmengsels en andere plantmaterialen. Kortom wij voeren de meest voorkomende werkzaamheden voor u uit in de groenvoorzieningen en grondverzet.

Sinds 2011 zijn we gecertificeerd om veldcontroles uit te voeren volgens de Flora- en Faunawetgeving. We hebben jaarlijks diverse terug kerende projecten in ons beheer.

Als er naar aanleiding van uw bezoek op onze site vragen zijn, neem vrijblijvend contact met ons op.