Oprichting tuinbouwloonbedrijf in 1958

In 1958 is het bedrijf opgericht door G.L.J. van Gooswilligen. Hij zocht zijn activiteiten in het tuinbouw loonwerk. Grondbewerking bij tuinders was zijn specialisatie. Dit varieerde van machinaal frezen en spitten tot het machinaal graven van veuren (sleuf in de grond). Deze “veuren” waren bedoeld om strobalen in aan te brengen zodat op de dichtgewerkte veur bijv. komkommers geplant konden worden.

Naast deze werkzaamheden werd bij boeren ook onkruidbestrijding op grasland uitgevoerd.

Van tuinbouwloonbedrijf naar groenvoorziening

Hierna kwam het eerste contact met gemeentes, de opdrachten bestonden voornamelijk uit maaien en het bewerken van slootwerk. Het begin werd toen gemaakt met de onkruidbestrijding op verhardingen. Dit is één van onze specialisatie geworden. Door de komst van substraat in de tuinbouw werd grondbewerking minder noodzakelijk. Hierdoor werd besloten om de volledige aandacht te richten op de groenvoorziening.

Zo is het tuinbouwloonbedrijf in de loop der jaren veranderd naar een groenvoorzieningsbedrijf met de naam M. van Gooswilligen Groenvoorzieningen BV, welke volledig is ingesteld op aanleg en onderhoudswerkzaamheden bij gemeentes, begraafplaatsen en bedrijven.