Plantsoen

Alle voorkomende aanleg/onderhouds werkzaamheden worden door ons uitgevoerd. Dit varieert van schoffelen / wieden van uw beplantingen tot het snoeien van hagen en bomen. Wij verzorgen dus het totaalonderhoud van uw plantsoen en/of bedrijfsterrein en tuin.

Selectieve onkruidbestrijding

Sinds maart 2003 zijn wij in het bezit van een selectieve onkruidbestrijdingsmachine (Weed-it), deze aanschaf is gedaan omdat het CTB per 1 juli 2002 alleen nog glyfosaten heeft toegelaten voor pleksgewijze toepassingen en voor toediening met behulp van de sensortechniek, tevens was er vraag naar deze spuittechniek bij het huidige klantenbestand.

D.m.v. infrarood licht word het bladgroen van het onkruid op de straat herkend, hierna vind er op het juiste moment een bespuiting plaats aangestuurd door een computer, deze bespuiting vind plaats onder de spuitbak die afgeschermd is door borstels zodat er geen verwaaiing(drift) is, de kans op schade is hierdoor minimaal. Het middel wat hiervoor word gebruikt is Round-up Evolution.

De Weed-it is aangebouwd bij een klein zeer wendbaar tractievoertuig waardoor het mogelijk is om bespuitingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plekken zoals smalle trottoirs, verkeersgeleiders etc.

Voor een optimaal resultaat vindt de chemische onkruidbestrijding in het algemeen kort voor of in het groeiseizoen plaats bij overwegend droog en groeizaam weer.

Er zijn circa 2 behandelingen per seizoen nodig om een goed beeld te krijgen, dit is natuurlijk ook afhankelijk van het groeiseizoen, weersomstandigheden etc.

Middelenverbruik en Emissie

Het middelenverbruik word door deze methode aanzienlijk gereduceerd, deze reductie word ook bepaald door de onkruidbezetting en het type bestrating, bijv. tegels 30×30 cm hebben 56% minder voegen dan klinkers.

Uit praktijk waarnemingen is gebleken dat de gemiddelde besparing ca. 69% kan bedragen. Deze besparing is een belangrijk discussiepunt geweest in de beoordeling voor de verdere toelating van het glyfosaat door het CTB en de acceptatie door het VEWIN, omdat door de selectieve behandelmethode de minimale norm niet word overschreden.

Uiteindelijk heeft de Weed-it door deze besparing op het middelenverbruik en de zeer hoge productiviteit een zeer lage kostprijs per M².Door deze lage kostprijs en minimale emissie(afspoeling) naar het milieu is de Weed-it in het seizoen 2003 door onze opdrachtgevers zeer positief ontvangen.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in de selectieve onkruidbestrijdingsmachine kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.